Wat doen wij ?

De ouderraad (OR) heeft een belangrijke functie op onze school. De commissie organiseert in samenwerking met het leerkrachtenteam allerlei activiteiten die niet direct met het onderwijs te maken hebben, maar sfeerverhogend werken. In de Ouderraad (OR) zitten ongeveer 10 ouders.

De OR voert regelmatig overleg met de schoolleiding en leerkrachten. De OR is verdeeld in diverse commissies. Elke commissie zorgt samen met de leerkrachten voor de organisatie van de activiteiten

De activiteiten die wij ieder jaar organiseren:
  • Sinterklaas (versiering, intocht)
  • Kerst (versiering, diner)
  • Kleuterrun Westbroekpark
  • Paasontbijt
  • Disco
  • Deelname avond4daagse
  • Verzorgen van ijsjes en broodjes sportdagen
  • Zomerfeest

Daarnaast kunnen er ook nieuwe ideeën worden toegevoegd, eenmalig of als start van een nieuwe traditie.