Overblijven op school

Wij bieden de mogelijkheid om uw kind op school te laten overblijven. De kinderen nemen brood van thuis mee. U kunt uw kind drinken meegeven voor bij de boterham (koolzuurhoudende dranken, chips, snoepgoed zijn niet toegestaan).

Algemeen

  • De groepen eten en drinken en spelen buiten op verschillende tijden.
  • Het eten en drinken vindt plaats in de klas met de leerkracht.
  • Het buitenspelen vindt plaats onder toezicht van een vast overblijfteam, bestaande uit overblijfouders en pedagogische medewerkers van 2Samen. Verder organiseren medewerkers van Sporttalent verschillende sport- en spelactiveiten op het voor- en achterplein.
  • Voor de tussenschoolse opvang betalen ouders een jaarlijkse overblijfbijdrage.

Pauzetijden

Groepen 1 en 2
Pauze: 11:30-12:30 uur

  • 11:30-12:05 uur: buiten spelen
  • 12:05-12:30 uur: eten en drinken in de klas

Leerlingen die tussen de middag naar huis gaan, zijn vanaf 12:25 uur weer welkom op het schoolplein.

Groepen 3 t/m 5
Pauze: 11:45-12:45 uur

  • 11:45-12:10 uur: eten en drinken in de klas
  • 12:10-12:45 uur: buiten spelen

Leerlingen die tussen de middag naar huis gaan, zijn vanaf 12:35 uur weer welkom op het schoolplein.

Groepen 6 t/m 8
Pauze: 12:20-13:20 uur

  • 12:20-12:45 uur: eten en drinken in de klas
  • 12:45-13:20 uur: buiten spelen

Leerlingen die tussen de middag naar huis gaan, zijn vanaf 13:10 uur weer welkom in de klas.

Overblijfformulier

Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u per mail een digitaal overblijfformulier waarmee u kunt aangeven of uw kind wel of niet overblijft. Op basis van de ingevulde informatie ontvangt u een factuur.

Wijzigingen

Heeft u wijzigingen in de loop van het schooljaar die van invloed zijn op het overblijven? Denk hierbij bijv. aan of uw kind meer of minder dagen gaat overblijven? Geef het dan z.s.m. door via administratie@hetvolleleven.nl.

Contactformulier TSO