Overblijfteam

Een team van vaste overblijfouders en pedagogisch medewerkers van 2Samen houdt toezicht op het buitenspelen tussen de middag. Het team wordt aangestuurd door 2Samen. Zij zetten zich in om het overblijven voor uw kind zo prettig mogelijk te laten verlopen. De school blijft echter eindverantwoordelijk voor de overblijf en alle regels en richtlijnen zijn dan ook in goed overleg met de schooldirectie opgesteld.

Vaste of reserve overblijfouder worden?

Heeft u interesse om vaste of reserve overblijfouder te worden? Het is een leuke manier om de kinderen in de klas van uw kind (maar ook uit de andere klassen) te leren kennen en er staat een leuke financiële vergoeding tegenover. Voor meer informatie mail naar administratie@hetvolleleven.nl.