Marge- en studiedagen

 

Elke school is verplicht een minimumaantal uren onderwijs aan te bieden in de schoolcarrière van een kind (groep 1 t/m 8). Op Het Volle Leven gaan we ruimschoots over dat aantal uren heen. Om de werkdruk op de leerkrachten te beperken in piekperiodes (rapporten, Cito-toetsen, oudergesprekken, enz.)  zijn er voor komend schooljaar ook een aantal margemiddagen in de jaarplanning opgenomen. We voldoen uiteraard nog steeds aan het verplicht aantal uren onderwijs.

De studiedagen en margedagen voor schooljaar 2023-2024 zijn op:
 

 • maandag 18 september 2023 - studiedag team: alle leerlingen vrij
 • maandag 23 oktober 2023 - studiedag team: alle leerlingen vrij
 • dinsdag 24 oktober 2023 - studiedag team: alle leerlingen vrij
 • maandag 6 november 2023 - margemiddag: alle leerlingen vrij vanaf 12:00u
 • dinsdag 5 december 2023 - margemiddag: alle leerlingen vrij vanaf 12:00u
 • vrijdag 22 december 2023 - margemiddag: alle leerlingen vrij vanaf 12:00u
 • donderdag 1 februari 2024 - margemiddag: alle leerlingen vrij vanaf 12:00u
 • vrijdag 2 februari 2024 - studiedag team: alle leerlingen vrij
 • dinsdag 27 februari 2024 - margemiddag: alle leerlingen vrij vanaf 12:00u
 • donderdag 28 maart 2024 - studiedag team: alle leerlingen vrij
 • vrijdag 19 april 2024 - margemiddag: alle leerlingen vrij vanaf 12:00u
 • dinsdag 21 mei 2024 - studiedag team: alle leerlingen vrij
 • dinsdag 28 mei 2024 - margemiddag: alle leerlingen vrij vanaf 12:00u
 • woensdag 12 juni 2024 - studiedag team: alle leerlingen vrij
 • vrijdag 12 juli 2024 - margemiddag: alle leerlingen vrij vanaf 12:00u