Ouderbijdrage

Op onze school worden buiten de reguliere schooltijden door actieve ouders en leerkrachten tal van sfeerverhogende activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld: sinterklaas (versiering, intocht), kerst (versiering, diner), paasontbijt, disco, avond4daagse en zomerfeest.

Veel van deze activiteiten kosten geld, en de kosten daarvan kunnen en mogen vaak niet uit de reguliere schoolgelden worden betaald. Daarom vragen wij je om een jaarlijkse ouderbijdrage.Deze ouderbijdrage wordt besteed aan de schoolreis, de activiteiten die door de ouderraad worden georganiseerd en aan schoolplein-onderhoud. Al deze activiteiten zijn afhankelijk van de ouderbijdrage.
 

Hoogte van ouderbijdrage

De ouderbijdrage van onze school is vastgesteld op € 70 per kind per schooljaar. 
Van dit bedrag is € 30 bestemd voor het schoolreisje, € 30 voor de OR-activiteiten en € 10 voor een bijdrage aan het schoolpleinonderhoud.

Vrijwillig

Volgens de wet kan niemand verplicht worden om de ouderbijdrage te betalen. Als de ouderraad te weinig inkomsten heeft kunnen er minder leuke dingen op school worden georganiseerd voor de leerlingen en daar zijn zij de dupe van. Wij hopen daarom van harte dat je de ouderbijdrage voor je kind wilt betalen.

Betalen

Via Social Schools worden 2 betaalverzoeken verstuurd: € 30 (schoolreisje) en € 40 (OR-activiteiten en schoolpleinonderhoud).

 

Veelgestelde vragen 

Waarom is de ouderbijdrage € 70?

Antwoord:

Wij proberen de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. En tegelijkertijd proberen we altijd alle activiteiten zo goedkoop mogelijk te organiseren.
Momenteel is € 30 bestemd voor het schoolreisje, € 30 voor de OR-activiteiten en € 10 voor een bijdrage aan het schoolpleinonderhoud.

Hoeveel ouderbijdrage wordt er jaarlijks geïnd?

Antwoord:

De ouderbijdrage is vrijwillig. Gelukkig betaalt een groot deel (normaliter 95%) van jullie de ouderbijdrage wel. De ouderbijdrage is € 70 per kind. Dit betekent ± 95% x ± 600 leerlingen x € 70 is ± € 40.000. Bijna de helft van dit bedrag wordt besteed aan het schoolreisje. Daarnaast hebben we nog inkomsten van de verkoop van drankjes tijdens feestjes. En er zijn individuele ouders die in natura een bijdrage leveren aan OR‐activiteiten. De ouderbijdrage wordt volledig besteed aan activiteiten voor de kinderen. De OR is geen bedrijf met een winstoogmerk. We worden er zelf niet rijker van. Alle inkomsten komen ten goede aan jullie kinderen.

Wat betalen jullie met het door ons betaalde geld?

Antwoord:

Vooropgesteld: wij proberen alle activiteiten voor zo min mogelijk geld te organiseren voor jullie kinderen. Je leest in de media weleens dat betaalde ouderbijdrage aan oneigenlijke doelen wordt uitgegeven. Dat is bij ons op school niet zo. De ouderbijdrage wordt uitgegeven zoals het bedoeld is: aan (buitenschoolse) activiteiten voor jullie kinderen en veilige speelplekken op het schoolplein. Er worden geen tekorten in andere potjes mee aangevuld. Wij stellen aan het begin van het schooljaar altijd een begroting op, aangevuld met een verantwoording over het voorgaande schooljaar. Deze begroting en verantwoording is openbaar en mag je altijd komen bekijken (zie ook www. hetvolleleven.nl). Vragen hierover zijn zeer welkom. De meeste uitgaven zijn aan de activiteiten zelf, maar soms hebben we eenmalige uitgaven om terugkerende huurkosten te minimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van de tenten waaronder jullie staan tijdens het kerstdiner. De inkomsten van de Jantje Beton loterij zijn bedoeld voor activiteiten en speeltoestellen op het schoolplein.

Kunnen jullie niet ergens anders inkomsten vandaan halen?

Ja, dat kan. Er zijn een aantal ouders onder jullie die ons in natura helpen of onderdelen van activiteiten sponsoren. Wij zijn naar meer ouders op zoek die ons – in natura – kunnen helpen. Des te meer ouders helpen des te meer we kunnen organiseren. Financiële sponsoring kan mits voldaan wordt aan het Convenant Sponsoring in het onderwijs.
Download hier het convenant van de site van de Rijksoverheid

Kan ik meebeslissen over het geld?

Antwoord:

Ja, dat kan ook. Wil je meedenken of - liever nog - meedoen met de Ouderraad, neem dan vooral contact met ons op via or@hetvolleleven.nl

Hoe gaat de ouderraad om met onze persoonsgegevens?

Antwoord:

We waarderen jouw privacy en de privacy van je kind(eren) enorm en vinden het belangrijk dat je begrijpt hoe de ouderraad omgaat met jullie persoonsgegevens. We verwerken jullie persoonsgegevens alleen bij de organisatie van ouderraadactiviteiten. Lopende het actieve schooljaar wordt e‐mailverkeer bewaard voor zover relevant en worden foto´s gemaakt met inachtneming van jouw privacy wensen, die je kunt doorgeven bij de schooladministratie, opgenomen in het beveiligde gedeelte van de website. Behoudens de foto´s worden je persoonsgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel van onze verwerking: ouderraad activiteiten organiseren. Daarom worden bij iedere schooljaarwisseling (in de zomervakantie) jullie persoonsgegevens, zoals bekend bij de ouderraad, vernietigd. We gebruiken of bewaren dus niet de naam van ouder(s), hoe vaak je hulpouder bent, voedselbeperkingen, etc. Foto´s worden wel langer bewaard. Wij geven of verkopen jullie persoonsgegevens nooit aan een andere partij.