De Rakkers

De Rakkers is een organisatie dat zich primair bezig houdt met kwalitatief hoogwaardige kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Er zijn meerdere vestigingen in Scheveningen. De Rakkers stelt zich tot voornaamste doel kinderen te stimuleren in hun totale ontwikkeling. Wij bieden reguliere kinderopvang, flex opvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang (BSO) aan.

Na een intensieve en inspannende schooldag halen wij uw kind van school voor de buitenschoolse opvang. Wij zorgen ervoor dat uw kind het gevoel heeft thuis te komen en met veel plezier naar onze BSO gaat. We leren elkaar persoonlijk kennen en verwelkomen de kinderen op een persoonlijke en huiselijke manier. Op deze wijze creëren we het gevoel van één grote familie.

Kijk hier voor meer informatie.