Wie zijn wij?

De medezeggenschapsraad (kortweg de MR) wordt gevormd door 4 personeelsleden en 4 ouders die minimaal twee jaar zitting hebben. De huidige MR bestaat uit: Adrienne de Beer, Bouke van Bergen Bravenboer, Joanna Groenewold en Mariska Heijs (ouders) en Angélique Jansen, Katja Gherasim, Tessa Adriaansz en Saskia Broersma (personeel).
 
De MR komt gemiddeld eens per zes weken bijeen om te vergaderen. Tijdens de vergadering komen diverse zaken aan bod die betrekking hebben op de school. Dit kan gaan over sanitaire voorzieningen, verbouwingen, het aannemen van leerkrachten, financiële kwesties, groepsindelingen e.d. Ook wordt er wel eens tijd ingeruimd voor een cursus of discussie ter verbetering van de professionaliteit of voor een gastspreker die toelichting geeft over een te behandelen onderwerp. De vergaderingen zijn doorgaans open voor toehoorders.

De MR heeft een belangrijke invloed op beslissingen die een school maakt. De MR heeft in bepaalde zaken instemmingsrecht, in andere zaken bestaat adviesrecht. De MR kan een op handen zijnde besluit van de schoolleiding ter discussie stellen, om vervolgens samen te zoeken naar een mogelijk alternatief. De MR vormt zo een brug tussen leerkrachten en schoolleiding of bestuur en tussen ouders en school. Verder blijft de MR nauw de ontwikkelingen volgen die zich op school voordoen en stelt zich op de hoogte van plannen die het bestuur De Haagse Scholen heeft.

Contactformulier MR