Schoolgids en Schoolgidsbijlage

In de schoolgids geven wij een beeld van het reilen en zeilen op onze school. Wij verduidelijken de visie, uitgangspunten en werkwijze. Alle praktische zaken zoals roosters, vakanties en dergelijke staan vermeld in de bij de schoolgids behorende schoolgidsbijlage.

U kunt de schoolgids en de schoolgidsbijlage hieronder downloaden: