Protocollen en beleidsdocumenten

Op onze school zijn over tal van onderwerpen afspraken gemaakt. Een aantal afspraken is van belang voor u of uw kind. Zo hebben we een pestprotocol, waarin precies staat hoe de school handelt indien wordt gepest. Ook hebben we afspraken gemaakt wanneer een kind versnelt of doubleert, dat wil zeggen een leerjaar overslaat of blijft zitten. Sommige afspraken staan in een protocol. Andere afspraken zijn verwerkt in een beleidsstuk.

Hieronder treft u een overzicht van protocollen en beleidsstukken aan. U kunt ze aanklikken en lezen. Op deze wijze weet u welke afspraken er zijn gemaakt en hoe wij in bepaalde situaties handelen.
  Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. De extra ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH: www.sppoh.nl
 
  • Schoolondersteuningsprofiel (onder constructie)