Dit zijn wij

Het Volle Leven: leren, beleven & ontdekken!


Op Het Volle Leven staan de leerlingen van jongs af aan volop in het leven. Ze worden in een veilig klimaat voorbereid op de veranderende maatschappij waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de leeromgeving. Hierbij speelt toekomstgericht onderwijs en aandacht voor natuur, cultuur en sport een grote rol.
 
De naam “Het Volle Leven” is bedacht door de pedagoog Jan Ligthart (1859-1916) en houdt in dat het leven rondom de school zoveel mogelijk wordt geïntegreerd binnen het onderwijs.
 

Op onze school...

1. Voelen leerlingen zich veilig en verbonden

Wij werken vanuit een positieve en democratische benadering binnen duidelijke grenzen aan een pedagogisch klimaat, waarin kinderen zich veilig en verbonden voelen. Wij hebben De Vreedzame School gekozen om ons hierbij te ondersteunen.
 

2. Behaalt iedere leerling maximale leerresultaten

Wij werken opbrengstgericht voor de kernvakken rekenen, taal en lezen. Dit betekent dat wij voor iedere leerling maximale leerresultaten willen behalen.
 

3. Bereiden wij leerlingen voor op de toekomst

Wij leren de leerlingen 21ste-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen, zodat zij op de toekomst worden voorbereid.
Wij werken specifiek aan de volgende vaardigheden: samenwerken, communicatie, creatief en kritisch denken, burgerschapsvorming en karaktervorming.
 

4. Maken wij bij het leren van de leerlingen optimaal gebruik van de leeromgeving

Ons gebouw is zo ontworpen, dat zelfstandig, samenwerkend en groepsdoorbrekend leren wordt gestimuleerd. Het schoolterrein is ingericht om met de dieren en schooltuinen bij te dragen aan natuur-, sport- en cultuureducatie.
 

5. Zien wij het leerproces en de zelfstandigheid van leerlingen als een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders, school en leerlingen

Wij leren de leerlingen (mede) verantwoordelijk te worden voor hun eigen leerproces en doelen te stellen. Wij betrekken ouders hierbij.

Voor meer informatie over onze school kunt u onze schoolgids downloaden.