Tijdelijk adres: Gaffelstraat 85
2584 SJ Den Haag
070-3558454

Vergaderingen
De MR vergadert zeven keer per jaar. In het huidige schooljaar gaat het om de volgende data:

maandag 5 september 2016
maandag 10 oktober 2016
maandag 28 november 2016
maandag 23 januari 2017
maandag 13 maart 2017
maandag 10 april 2017
maandag 12 juni 2017

We zullen vlak voor een vergadering de agenda publiceren. Indien u geinteresseerd bent een vergadering bij te wonen dan kunt u zich aanmelden via mr@hetvolleleven.nl. Sommige onderwerpen zijn echter besloten, dat geven we in de agenda aan.

We publiceren na elk schooljaar een jaarverslag waarin alle onderwerpen aan bod komen die de MR het afgelopen jaar besproken heeft.

Schooljaar 2015 - 2016
Jaarverslag 2015 - 2016

Schooljaar 2014 - 2015
Jaarverslag 2014 - 2015

Schooljaar 2013 - 2014
Jaarverslag 2013 - 2014

Dependance
2e Messstraat 31 | 2586 XA Den Haag | T.070 - 358 77 18
powered by BasisOnline | Onze school maakt deel uit van