Rijslag 21
2587 BB Den Haag
070-3558454

Vergaderingen
De MR vergadert zeven keer per jaar. In het huidige schooljaar gaat het om de volgende data:

maandag 3 september 2018
maandag 15 oktober 2018
maandag 10 december 2018
maandag 21 januari 2019
maandag 11 maart 2019
maandag 13 mei 2019
maandag 24 juni 2019

We zullen vlak voor een vergadering de agenda publiceren. Indien u geinteresseerd bent een vergadering bij te wonen dan kunt u zich aanmelden via mr@hetvolleleven.nl. Sommige onderwerpen zijn echter besloten, dat geven we in de agenda aan.

We publiceren na elk schooljaar een jaarverslag waarin alle onderwerpen aan bod komen die de MR het afgelopen jaar besproken heeft.

Schooljaar 2017 - 2018
Jaarverslag 2017-2018

Schooljaar 2016 - 2017
Jaarverslag 2016 - 2017

Schooljaar 2015 - 2016
Jaarverslag 2015 - 2016

Schooljaar 2014 - 2015
Jaarverslag 2014 - 2015

Schooljaar 2013 - 2014
Jaarverslag 2013 - 2014

powered by BasisOnline | Onze school maakt deel uit van