Rijslag 21
2587 BB Den Haag
070-3558454
Ouderbijdrage

Op onze school worden buiten de reguliere schooltijden door actieve ouders en leerkrachten tal
van sfeerverhogende activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld: de lampionnenoptocht,
sinterklaas (versiering, intocht), kerst (versiering, diner), paasontbijt, disco, avond4daagse,
strandschoonmaak en zomerfeest.

Veel van deze activiteiten kosten geld, en de kosten daarvan kunnen en mogen vaak niet uit de
reguliere schoolgelden worden betaald. Daarom vragen wij je om een jaarlijkse ouderbijdrage.
Deze ouderbijdrage wordt voor de helft besteed aan de schoolreis en voor de andere helft aan
de activiteiten die door de ouderraad worden georganiseerd. Al deze activiteiten zijn volledig
afhankelijk van de ouderbijdrage.

Hoogte van ouderbijdrage
De ouderbijdrage van onze school is dit jaar wederom vastgesteld op € 60,00 per kind per jaar.

Ben je houder van een Ooievaarspas én laat je de Ooievaarspas scannen op de administratie
dan wordt het grootste deel van je ouderbijdrage, te weten € 50,00, rechtstreeks door de
gemeente Den Haag aan de school betaald en hoef jij alleen de resterende € 10,00 te betalen.
Maar let op: dit geldt alleen als jij je Ooievaarspas laat scannen bij de administratie van onze school.

Vrijwillig
Volgens de wet kan niemand verplicht worden om de ouderbijdrage te betalen. Wél kan de
school besluiten deelname aan bepaalde activiteiten, zoals kerstdiner of schoolreis, alleen toe te
staan als de ouderbijdrage voor het betreffende kind is voldaan. Als de ouderraad te weinig
inkomsten heeft kunnen er minder leuke dingen op school worden georganiseerd voor de
leerlingen en daar zijn zij de dupe van. Wij hopen daarom van harte dat je de ouderbijdrage
voor je kind wilt betalen.

Betalen
IBAN: NL83INGB0001737445
Ten name van: Oudercommissie O.B.S. Het Volle Leven
Uiterste betalingsdatum: per herinneringsbrief wordt deze datum aangegeven
Vermeld bij je betaling: [naam van je kind en groep]
Veelgestelde vragen

Waarom is de ouderbijdrage 60 euro?
Antwoord:
Wij proberen de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. En tegelijkertijd proberen we altijd alle
activiteiten zo goedkoop mogelijk te organiseren. Momenteel is 30 euro bestemd voor het schoolreisje en
30 euro voor de OR-activiteiten. De 30 euro voor het schoolreisje dragen wij af aan de schooldirectie. De
overige 30 euro geven wij alleen uit aan activiteiten voor jullie kinderen. In vergelijking met andere scholen
behoren wij tot de laagste ouderbijdragen van het land.

Waarom is de ouderbijdrage 60 euro?
Antwoord:
Wij proberen de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. En tegelijkertijd proberen we altijd alle
activiteiten zo goedkoop mogelijk te organiseren. Momenteel is 30 euro bestemd voor het schoolreisje en
30 euro voor de OR-activiteiten. De 30 euro voor het schoolreisje dragen wij af aan de schooldirectie. De
overige 30 euro geven wij alleen uit aan activiteiten voor jullie kinderen. In vergelijking met andere scholen
behoren wij tot de laagste ouderbijdragen van het land.

Hoeveel ouderbijdrage wordt er jaarlijks geïnd?
Antwoord:
De ouderbijdrage is vrijwillig. Gelukkig betaalt een groot deel (normaliter 90%) van jullie de ouderbijdrage
wel. De ouderbijdrage is 60 euro per kind, ooievaarspashouders betalen zelf 10 euro en de overige 50 euro
wordt door de gemeente aan ons betaald mits de ooievaarspashouders die pas ook bij de
schooladministratie laat scannen. Dit betekent ± 90% x 500 leerlingen x 60 euro is ongeveer 27.000 euro.
De helft van dit bedrag wordt besteed aan het schoolreisje. Daarnaast hebben we nog inkomsten uit de
verkoop van Jantje Beton-loten (ieder jaar ongeveer 1.000 euro) en de verkoop van drankjes tijdens
feestjes. En er zijn individuele ouders die in natura een bijdrage leveren aan OR-activiteiten. Let wel: de
Ouderraad staat financieel los van de school en los van de overblijfgelden. Wij innen de ouderbijdrage en
geven die ook volledig weer uit aan jullie kinderen. Wij zijn geen bedrijf met een winstoogmerk. We
worden er zelf niet rijker van. Alle inkomsten komen ten goede aan jullie kinderen.

Wat betalen jullie met het door ons betaalde geld?
Antwoord:
Vooropgesteld: wij proberen alle activiteiten voor zo min mogelijk geld te organiseren voor jullie kinderen.
Je leest in de media weleens dat betaalde ouderbijdrage aan oneigenlijke doelen wordt uitgegeven. Dat is
bij ons op school niet zo. De ouderbijdrage wordt uitgegeven zoals het bedoeld is: aan buitenschoolse
activiteiten voor jullie kinderen. Er worden geen tekorten in andere potjes mee aangevuld. Wij stellen aan
het begin van het schooljaar altijd een begroting op, aangevuld met een verantwoording over het
voorgaande schooljaar. Deze begroting en verantwoording is openbaar en mag je altijd komen bekijken (zie
ook www.hetvolleleven.nl). Vragen hierover zijn zeer welkom. De meeste uitgaven zijn aan de activiteiten
zelf, maar soms hebben we eenmalige uitgaven om terugkerende huurkosten te minimaliseren. Denk
bijvoorbeeld aan de aanschaf van de tenten waaronder jullie staan tijdens het kerstdiner. De inkomsten
van de Jantje Beton loterij zijn bedoeld voor speeltoestellen op het schoolplein. Daar moeten we flink voor
sparen en dat resulteerde in de zomer van 2014 in een nieuw speeltoestel op het schoolplein van de 2e
Messstraat.

Kunnen jullie niet ergens anders inkomsten vandaan halen?
Antwoord:
Ja, dat kan. Er zijn een aantal ouders onder jullie die ons in natura helpen of onderdelen van activiteiten
sponsoren. Wij zijn naar meer ouders op zoek die ons - in natura - kunnen helpen. Des te meer ouders
helpen des te meer we kunnen organiseren. Financiële sponsoring kan mits voldaan wordt aan het
Convenant Sponsoring in het onderwijs.
Download hier het convenant van de site van de Rijksoverheid

Kan ik meebeslissen over het geld?
Antwoord:
Ja, dat kan ook. Wil je meedenken of - liever nog - meedoen met de Ouderraad, neem dan vooral contact
met ons op via or@hetvolleleven.nl

 
powered by BasisOnline | Onze school maakt deel uit van