Rijslag 21
2587 BB Den Haag
070-3558454
Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (kortweg de MR) wordt gevormd door 5 leerkrachten en 5 ouders die minimaal twee jaar zitting hebben. De huidige MR bestaat uit; Cilly van Alphen, Merel van Eijken, Jonas Rosenstok, Adrienne de Beer en Stijn de Roos (ouders), Maartje Verberne, Veronica Groenewegen, Angélique Jansen, Annelies Struijk en Yvonne van Haren (leerkrachten).
 
De MR komt gemiddeld eens per zes weken bijeen op de Rijslag om te vergaderen. In de vergadering komen diverse zaken aan bod die betrekking hebben op de school. Dit kan gaan over de nieuwbouw, sanitaire voorzieningen, het aannemen van leerkrachten, financiële kwesties, groepsindelingen en ga zo maar even door. Ook wordt er wel eens tijd ingeruimd voor een cursus of discussie ter verbetering van de professionaliteit of voor een gastspreker die toelichting geeft over een te behandelen onderwerp. De vergaderingen zijn doorgaans open voor toehoorders.
De MR heeft een belangrijke invloed op beslissingen die een school maakt. De MR heeft in bepaalde zaken instemmingsrecht, in andere zaken bestaat adviesrecht. De MR kan een op handen zijnd besluit van de schoolleiding ter discussie stellen, om dan samen te zoeken naar een mogelijk alternatief . De MR vormt zo een brug tussen leerkrachten en schoolleiding of bestuur en tussen ouders en school. Verder blijft de MR nauw de ontwikkelingen volgen die zich op school voordoen en stelt zich op de hoogte van plannen die het bestuur De Haagse Scholen heeft.
 
powered by BasisOnline | Onze school maakt deel uit van