Rijslag 21
2587 BB Den Haag
070-3558454
Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (kortweg de MR) wordt gevormd door 4 leerkrachten en 4 ouders die minimaal twee jaar zitting hebben. De huidige MR bestaat uit; Esther Verheijen, Jonas Rosenstok, Adrienne de Beer en Stijn de Roos (ouders), Jikke Slijkhuis, Angélique Jansen, Kevin in t' Veld en Yvonne van Haren (leerkrachten).
 
De MR komt gemiddeld eens per zes weken bijeen op de Rijslag om te vergaderen. In de vergadering komen diverse zaken aan bod die betrekking hebben op de school. Dit kan gaan over de nieuwbouw, sanitaire voorzieningen, het aannemen van leerkrachten, financiële kwesties, groepsindelingen en ga zo maar even door. Ook wordt er wel eens tijd ingeruimd voor een cursus of discussie ter verbetering van de professionaliteit of voor een gastspreker die toelichting geeft over een te behandelen onderwerp. De vergaderingen zijn doorgaans open voor toehoorders.
De MR heeft een belangrijke invloed op beslissingen die een school maakt. De MR heeft in bepaalde zaken instemmingsrecht, in andere zaken bestaat adviesrecht. De MR kan een op handen zijnd besluit van de schoolleiding ter discussie stellen, om dan samen te zoeken naar een mogelijk alternatief . De MR vormt zo een brug tussen leerkrachten en schoolleiding of bestuur en tussen ouders en school. Verder blijft de MR nauw de ontwikkelingen volgen die zich op school voordoen en stelt zich op de hoogte van plannen die het bestuur De Haagse Scholen heeft.

Waarom kiezen leerkrachten en ouders voor een plek in de MR?
Ik ben Esther Verheijen, getrouwd met Kurt en samen hebben wij 3 kinderen: Kai, Raf en Julie.
Ik vind het erg belangrijk om betrokken te zijn bij de school van onze kinderen en in de MR mee te praten over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op deze school. Met ons gezin bevinden wij ons in het begin van de basisschool periode, mede door mijn enthousiasme hoop ik de komende jaren nog meer ouders te betrekken bij het wel en wee van Het Volle Leven. 
Esther Verheijen, Voorzitter MR

Mijn naam is Yvonne van Haren, vanuit de directie is mij gevraagd om plaats te nemen in de MR . Ik werk nu bijna 5 jaar op Het Volle Leven als leerkracht in de onderbouw, dit doe ik met veel plezier. De afgelopen periode is er veel veranderd op school. Verbeterplannen, nieuwe directeur, nieuwbouwplannen en vele andere zaken die langs zijn gekomen. Ik wil mij graag inzetten voor het Volle Leven om zo een veilige en prettige leeromgeving voor de leerlingen te creëren. Als MR lid wil ik op een goede manier mijn invloed benutten om mee te kunnen beslissen over belangrijke zaken op school.
Yvonne van Haren, leerkracht groep 1/2G.
 
De vraag was; Wilt u deel uitmaken van een MR die actief meedenkt en meewerkt met de schooldirectie om de kwaliteit van de school verder te verbeteren en een goed klimaat te creëren voor onze kinderen en personeelsleden?' Ja natuurlijk dacht ik. Ik werkte inmiddels vier jaar op Het Volle Leven als leerkracht in de middenbouw en wilde deze taak er graag bij gaan doen. De contacten met de ouders zijn erg belangrijk voor ons als leerkrachten. Samen maken we de school. Door mijn plek in de MR kan ik zowel van ouders als directie horen wat er speelt en kunnen we gezamenlijk tot een oplossing komen of advies geven.
Jikke Slijkhuis, leerkracht groep 6b.
powered by BasisOnline | Onze school maakt deel uit van