Tijdelijk adres: Gaffelstraat 85
2584 SJ Den Haag
070-3558454

Vrienden

07-07-2017
Opbrengst vriendenstichting voor realisatie schoolplein

In november 2015 luidden we de noodklok: er is extra geld nodig om voor onze huidige en toekomstige kinderen van basisschool Het Volle Leven een fantastisch schoolplein te kunnen bouwen rondom het splinternieuwe schoolgebouw aan de Rijslag te Scheveningen.

In juni 2016 werd de vriendenstichting opgericht en daarna volgden vele geldinzamelingsacties – van klein tot groot. Opgezet door een hele hoop fanatieke groepjes ouders en kinderen van school met als doel het beoogde bedrag binnen één schooljaar bij elkaar te brengen. Naast de opbrengst van de acties kwamen er vele donaties binnen van particulieren, sponsoring door (lokale) ondernemers en subsidies van (overheids)instellingen die Het Volle Leven een warm hart toedragen.

*** TROMGEROFFEL ***

DE TELLER VOOR HET SCHOOLPLEIN STAAT MOMENTEEL OP……. 
€ 103.227,23 :-)

Het is ruimschoots gelukt! Samen met € 75.000 uit de spaarpot van Het Volle Leven en nog eens € 75.000 van De Haagse Scholen komt het realisatiebudget voor het nieuwe schoolplein uit op: € 253.227,23

Wij hadden dit resultaat nooit durven dromen en we zijn trots op iedereen die op welke manier dan ook een steentje heeft bijgedragen om de realisatie van het schoolplein mogelijk te maken. Wow!!!

We zien ook een prachtig neven-effect: een gezamenlijk doel leidt tot grote saamhorigheid. WIJ ZIJN SAMEN HET VOLLE LEVEN.

Onze zomervakantie kan niet mooier beginnen. De bouw van het nieuwe schoolplein start 24 juli aanstaande, zodat het gelijktijdig met de nieuwbouw gereed is. Natuurlijk houden we je via o.a. Facebook op de hoogte!

Wij wensen iedereen een hele fijne zomervakantie! 
Stichting Vrienden van Het Volle Leven


 
Dependance
2e Messstraat 31 | 2586 XA Den Haag | T.070 - 358 77 18
powered by BasisOnline | Onze school maakt deel uit van