Rijslag 21
2587 BB Den Haag
070-3558454


Geef ons feedback!

De Medezeggenschapsraad is benieuwd naar uw ideeën, meningen en ervaringen. 

Voor de helft terug naar school 

De school moet op korte termijn een keuze maken hoe de klassen na de meivakantie worden ingericht om te voldoen aan het kabinetsbesluit dat deze maximaal halfvol zijn. Daarin moet de school balanceren tussen keuzes over de kwaliteit van onderwijs, werkbelasting op leerkrachten en hoe de ouders het best worden ondersteund bij het thuiswerken. 

Een belangrijk onderdeel van de keuze is of de school de dagen in twee delen opdeelt en de kinderen over de twee dagdelen verdeelt, óf dat kinderen over de dagen worden verdeeld, zodat elk kind ten minste twee volle dagen aanwezig kan zijn (en de andere dagen thuis). 

De MR polst graag onder alle ouders hoe de voorkeuren van de ouders zijn ten aanzien van deze overwegingen.

☝️ ten overvloede: aan deze peiling kunnen geen rechten worden ontleend 


 💡→  Geef uw voorkeuren aan ons door


 
powered by BasisOnline | Onze school maakt deel uit van