Tijdelijk adres: Gaffelstraat 85
2584 SJ Den Haag
070-3558454

Stichting Vrienden van Het Volle Leven

In het schooljaar 2016-2017 zal er aan de Rijslag het nieuwe schoolgebouw verrijzen. De prachtige ligging in het groen zal ook veel ruimte bieden voor de kinderen om te spelen en te leren. Het is echter een veel groter schoolplein dan gebruikelijk is bij scholen in het basisonderwijs. Dit biedt dan ook enorme kansen maar is daarmee ook lastig te financieren en te onderhouden vanuit de huidige beschikbare middelen. De financiering van dit moois maakt helaas geen deel uit van de bouwbudgetten. Vanuit de noodzaak om een mooi schoolplein te krijgen is een commissie van vrijwillige ouders aan de slag om ontwerpplannen en financiering te organiseren en op elkaar af te stemmen. Zo is het project: Financiering schoolplein obs Het Volle Leven in volle gang.

De commissie bestaat momenteel uit:
Esther Vlasveld
Sven de Laaf
Rutger-Jan Hebben
Joris Hoogerwerf
 
Om donaties en subsidies fiscaal vriendelijk te kunnen ontvangen is daarnaast de Stichting Vrienden van Het Volle Leven opgericht. Deze stichting heeft de zogenaamde ANBI-status, wat betekent dat het een "goed doel" is. Voor meer informatie over de stichting kun je terecht op www.vriendenvanhvl.nl
 
Er ligt inmiddels een mooi en gedegen projectplan waarmee subsidies en sponsoring kan worden aangevraagd. Klik [hier] om het projectplan te downloaden.

Ben jij geïnteresseerd of wil je meehelpen, neem dan contact op met één van bovenstaande commissieleden of mail ons op info@vriendenvanhvl.nl
 

Impressie nieuw in te richten schoolterrein
 

 
 
 


 

Dependance
2e Messstraat 31 | 2586 XA Den Haag | T.070 - 358 77 18
powered by BasisOnline | Onze school maakt deel uit van