Stichting Vrienden van Het Volle Leven

In het schooljaar 2017-2018 nemen we aan de Rijslag het nieuwe schoolgebouw in gebruik. De prachtige ligging in het groen biedt veel ruimte voor de kinderen om te spelen en te leren. Het is een veel groter schoolplein dan gebruikelijk is bij scholen in het basisonderwijs. Dit biedt dan ook enorme kansen, maar was daarmee ook lastig te financieren en te onderhouden vanuit de huidige beschikbare middelen. De vriendenstichting is in 2016 opgericht met als eerste project de financiering van dit moois. Het nieuwe schoolplein wordt als volgt gefinancierd: Stichting De Haagsche Scholen € 75.000, obs Het Volle Leven € 75.000 en de vriendenstichting € 103.000. Zowel het inzamelen van geld als het daarna uit (laten) voeren van het ontwerp namens deze drie partijen is door vrijwillige ouders van de vriendenstichting gedaan.

De doelstelling van de stichting is de financiering van activiteiten en voor voorzieningen ten behoeve van de openbare basisschool Het Volle Leven. De belangrijkste inkomstenbronnen van de stichting zijn donaties, sponsorbijdragen en subsidies.

De vriendenstichting heeft de zogenaamde ANBI-status, wat betekent dat het een "goed doel" is. Voor meer informatie over de stichting kun je terecht op www.vriendenvanhvl.nl of mail naar info@vriendenvanhvl.nl.

 

 

Dependance
2e Messstraat 31 | 2586 XA Den Haag | T.070 - 358 77 18
powered by BasisOnline | Onze school maakt deel uit van