Tijdelijk adres: Gaffelstraat 85
2584 SJ Den Haag
070-3558454
Traject nieuwbouw

17 februari 2016                       aanbestedingsprocedure afgerond
7 en 8 juli 2016                         groepen 3 tot en met 8 naar tijdelijke huisvestingslocatie
augustus/september  2016     sloop van het oude gebouw
oktober 2016                            slaan van de eerste paal
januari 2017                             start herinrichting schoolterrein
september 2017                       oplevering nieuwe school
oktober 2017                            verhuizing van alle groepen naar het nieuwe gebouw
Dependance
2e Messstraat 31 | 2586 XA Den Haag | T.070 - 358 77 18
powered by BasisOnline | Onze school maakt deel uit van