Rijslag 21
2587 BB Den Haag
070-3558454
E-mailadressen
Hieronder treft u een overzicht van alle e-mailadressen aan

School
info@hetvolleleven.nl

Tussenschoolse opvang
overblijf@hetvolleleven.nl


Ouderraad

or@hetvolleleven.nl

Medezeggenschapsraad
mr@hetvolleleven.nl

De Haagse Scholen
info@dehaagsescholen.nl

Schoolmaatschappelijk werk
c.davidse@smw-basisschool.nl 
Dependance
2e Messstraat 31 | 2586 XA Den Haag | T.070 - 358 77 18
powered by BasisOnline | Onze school maakt deel uit van