Rijslag 21
2587 BB Den Haag
070-3558454
Protocollen en beleid

Op onze school zijn over tal van onderwerpen afspraken gemaakt. Een aantal afspraken is van belang voor u of uw kind. Zo hebben we een pestprotocol, waarin precies staat hoe de school handelt indien wordt gepest. Ook hebben we afspraken gemaakt wanneer een kind versnelt of doubleert, dat wil zeggen een leerjaar overslaat of blijft zitten. Sommige afspraken staan in een protocol. Andere afspraken zijn verwerkt in een beleidsstuk.

Hieronder treft u een overzicht van protocollen en beleidsstukken aan. U kunt ze aanklikken en lezen. Op deze wijze weet u welke afspraken er zijn gemaakt en hoe wij in bepaalde situaties handelen. De protocollen worden regelmatig geëvalueerd en indien nodig gewijzigd. Daarna wordt de aangepaste versie op de site gezet.

Toezicht kinderen


Protocol te laat komen en verzuim

Pestprotocol

Protocol hoofdluis

Protocol medische handelingen op school (De Haagse Scholen)

Protocol schorsing (De Haagse Scholen)

Protocol verwijdering (De Haagse Scholen)


Protocol overgang groep 1 naar 2 en groep 2 naar 3

Protocol verlengen en versnellen

Protocol schooladvies en overgang PO - VO

Profielschets klassenouder

Klachtenregeling (De Haagse Scholen)
 
powered by BasisOnline | Onze school maakt deel uit van