Rijslag 21
2587 BB Den Haag
070-3558454

Overblijven tussen de middag
Wij bieden de mogelijkheid om uw kind op school te laten overblijven. De kinderen nemen brood van thuis mee. U kunt uw kind drinken meegeven voor bij de boterham (koolzuurhoudende dranken, chips, snoepgoed zijn niet toegestaan), maar u kunt ook bij Campina schoolmelk aanvragen via www.schoolmelk.nl. Op onze school wordt alleen halfvolle melk gedronken.

1.     Algemeen (t/m 13 oktober 2017)
                                                                                                   
Groepen 1/2:
De groepen 1/2 gaan om beurten naar buiten; de ene helft eet en drinkt eerst in de klas met de leerkracht en gaat daarna naar buiten en de andere helft gaat eerst naar buiten en eet en drinkt daarna in de klas met de leerkracht.
Overblijfouders houden van 12:00 tot 12:45 uur toezicht op het schoolplein.
Kinderen die tussen de middag naar huis gaan, zijn vanaf 12:35 uur weer welkom op het schoolplein.
 
Groepen 3-4:
De kinderen spelen eerst buiten (11:45-12:25 uur) en eten en drinken daarna in de klas met de leerkracht (12:25–12:45 uur).
Overblijfouders houden vanaf 11:45 uur toezicht op het schoolplein.
Kinderen die tussen de middag naar huis gaan, zijn vanaf 12:15 uur weer welkom op het schoolplein.
 
Groepen 5-6:
De kinderen eten en drinken eerst in de klas met de leerkracht (12:05–12:25 uur) en gaan daarna naar buiten (12:25–13:05 uur).
Overblijfouders houden vanaf 12:25 uur toezicht op het schoolplein.
Kinderen die tussen de middag naar huis gaan, zijn vanaf 12:50 uur weer welkom op het schoolplein.

Groepen 7-8:
De kinderen eten en drinken eerst in de klas met de leerkracht (12:00–12:20 uur) en gaan daarna allemaal tegelijk naar buiten (12:20–13:00 uur).
De leerkrachten houden vanaf 12:20 uur toezicht op het schoolplein.
Kinderen die tussen de middag naar huis gaan, zijn vanaf 12:50 uur weer welkom op het schoolplein.

Overblijfformulier
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u per mail een digitaal overblijfformulier waarmee u kunt aangeven of uw kind wel of niet overblijft. Op basis van de ingevulde informatie ontvangt u een brief met de hoogte van het verschuldigde overblijfbedrag voor het schooljaar, het te gebruiken rekeningnummer en de betalingstermijnen. Heeft u geen formulier ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar overblijf@hetvolleleven.nl. U kunt het formulier ook [hier] downloaden.

2.     Assisteren bij het overblijven
Een team van vaste overblijfouders, onder aansturing van 2 overblijfcoördinatoren, zet zich in om het overblijven voor uw kind zo prettig mogelijk te laten verlopen. De school blijft echter eindverantwoordelijk voor de overblijf en alle regels en richtlijnen zijn dan ook in goed overleg met de schooldirectie opgesteld.

Van alle ouders/verzorgers die gebruik maken van de overblijfregeling, wordt verwacht dat zij het vaste overblijfteam assisteren bij het overblijven. Als u heeft aangegeven dat u wilt assisteren bij het overblijven, wordt u een aantal keer per jaar (per kind) ingedeeld als hulp overblijfouder en assisteert u de vaste overblijfouders tijdens de overblijf. Bovendien ontvangt u per kind (bij 4 dagen overblijven per week) een korting (op jaarbasis) op de overblijfbijdrage. Blijft uw kind minder dan 4 dagen over, dan wordt de korting naar rato berekend.
 
Overblijfrooster
Iedere 5 à 6 weken wordt er een nieuw overblijfrooster gemaakt. Indien u bent ingeroosterd, ontvangt u het overblijfrooster via de mail. Als extra service ontvangt u twee werkdagen voordat u aan de beurt bent een e-mail om u hieraan te herinneren.
Geef op het overblijfformulier aan op welke dagen uw kind overblijft en op welke dagen u kunt assisteren. Dan kan daar rekening mee worden gehouden bij het inroosteren.
 
Verhinderd of vergeten?
Kunt u onverhoopt niet op de ingeroosterde dag? Probeer dan eerst met een andere ouder van dag te wisselen of schakel een familielid of vriend(in) in! Lukken beide opties niet? Dan kunt u een reserve overblijfouder inschakelen (zie overblijfrooster). Houd er wel rekening mee dat het inzetten van een reserve overblijfouder u geld kost. U betaalt dan € 8,00. Als u zonder berichtgeving niet verschijnt, kost het u € 30,00. U ontvangt in beide gevallen een mail.
 
Wijzigingen
Heeft u wijzigingen in de loop van dit schooljaar die van invloed zijn op het overblijven? Denk hierbij aan o.a. uw beschikbare dagen om te assisteren als hulp overblijfouder of blijft uw kind meer of minder dagen over? Geef het dan z.s.m. door via overblijfouders@gmail.com.
 
Vaste of reserve overblijfouder worden?
Heeft u interesse om vaste of reserve overblijfouder te worden? Het is een leuke manier om de kinderen in de klas van uw kind (maar ook uit de andere klassen) te leren kennen en er staat een leuke financiële vergoeding tegenover. Neem voor meer informatie contact op de overblijfcoördinator.
 
2.    Wat kost het overblijven?
In onderstaand overzicht kunt u zien wat het overblijven kost per kind per jaar. Voor kinderen die later in het schooljaar starten of meer dagen over gaan blijven, worden de kosten naar rato berekend. U kunt de overblijfbijdrage ineens of in twee termijnen betalen. Contante betaling is in principe niet mogelijk. Het verzoek is om de bijdrage pas over te maken, NADAT u een factuur heeft ontvangen met de hoogte van de verschuldigde overblijfbijdrage.
 
Kosten groep 1 t/m 8
 
Betaling ineens (gehele schooljaar voor 1 november 2017):

  4 dagen p/wk 3 dagen p/wk 2 dagen p/wk 1 dag p/wk
1e kind €  170 €  128 €   85 €   43
2e kind €  145 €  109 €   73 €   36
3e / 4e kind €  120 €    90 €   60 €   30
 
Betaling in 2 termijnen (1e termijn voor 1 november 2017, 2e termijn voor 1 maart 2018): 
 
  4 dagen p/wk 3 dagen p/wk 2 dagen p/wk 1 dag p/wk
1e kind €   85 €   64 €   43 €   21
2e kind €   73 €   55 €   37 €   18
3e / 4e kind €   60 €   45 €   30 €   15
  
Korting
Indien u assisteert bij het overblijven, ontvangt u per kind (bij 4 dagen overblijven per week) een korting van € 45,00 (op jaarbasis) op de overblijfbijdrage. Blijft uw kind minder dan 4 dagen over, dan wordt de korting naar rato berekend.
 
Incidenteel overblijven
Mocht uw kind incidenteel overblijven (hiermee worden de kinderen bedoeld die normaliter tijdens de middagpauze naar huis gaan), dan kunt u een strippenkaart kopen. De strippenkaarten zijn verkrijgbaar bij de administratie.
 
Strippenkaart voor 5x overblijven:      €   7,50
Strippenkaart voor 10x overblijven:    € 15,00

Niet gebruikte strippen worden niet vergoed.
 
Wordt incidenteel overblijven structureel? Geef deze wijziging dan door via een mail aan overblijf@hetvolleleven.nl.
 
4.     Contactgegevens
 
Groepen 1 t/m 3 
Overblijfcoördinator:
Michael Spuij (vader van Jade (6a) en Merlijn (4a) Spuij)
 
tel: 06-10433582 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur)
e-mail: overblijfouders@gmail.com

Groepen 4 t/m 8 
Overblijfcoördinator:
Jana Bluhm-de Zwart (moeder van Tim (7b) en Lisa (5b) de Zwart)
 
tel: 06-43009863 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur)
e-mail: overblijfouders@gmail.com
 
Facturen, strippenkaarten en betalingen
Saskia Broersma (administratie) – tel: 070 – 355 84 54
e-mail: overblijf@hetvolleleven.nl
Dependance
2e Messstraat 31 | 2586 XA Den Haag | T.070 - 358 77 18
powered by BasisOnline | Onze school maakt deel uit van