Tijdelijk adres: Gaffelstraat 85
2584 SJ Den Haag
070-3558454

Overblijven tussen de middag
De meeste leerlingen blijven tijdens de middagpauze onder toezicht van de eigen leerkracht over. De kinderen moeten zelf voor brood zorgen. U kunt uw kind drinken meegeven voor bij de boterham (koolzuurhoudende dranken, chips, snoepgoed zijn niet toegestaan), maar u kunt ook bij Campina schoolmelk (wordt uitgedeeld om 10:00 uur) of overblijfmelk (wordt uitgedeeld om 11:30 uur) aanvragen. U kunt uw kind hiervoor aanmelden via www.schoolmelk.nl .

1.     Algemeen
                                                                                                   
Groepen 1/2:
De groepen 1/2 gaan om beurten naar buiten; de ene helft eet en drinkt eerst in de klas met de leerkracht en gaat daarna naar buiten en de andere helft gaat eerst naar buiten en gaat daarna eten en drinken in de klas met de leerkracht.
Overblijfouders houden van 12:00 tot 12:45 uur toezicht op het schoolplein.
Kinderen die tussen de middag naar huis gaan, zijn vanaf 12:35 uur weer welkom op het schoolplein.
 
Groepen 3-4:
De kinderen spelen eerst buiten (11:45-12:25 uur) en eten en drinken daarna in de klas met de leerkracht (12:25–12:45 uur).
Overblijfouders houden vanaf 11:45 uur toezicht op het schoolplein.
Kinderen die tussen de middag naar huis gaan, zijn vanaf 12:15 uur weer welkom op het schoolplein.
 
Groepen 5-6:
De kinderen eten en drinken eerst in de klas met de leerkracht (12:05–12:25 uur) en gaan daarna naar buiten (12:25–13:05 uur).
Overblijfouders houden vanaf 12:25 uur toezicht op het schoolplein.
Kinderen die tussen de middag naar huis gaan, zijn vanaf 12:50 uur weer welkom op het schoolplein.

Groepen 7-8:
De kinderen eten en drinken eerst in de klas met de leerkracht (12:00–12:20 uur) en gaan daarna allemaal tegelijk naar buiten (12:20–13:00 uur).
De leerkrachten houden vanaf 12:20 uur toezicht op het schoolplein.
Kinderen die tussen de middag naar huis gaan, zijn vanaf 12:50 uur weer welkom op het schoolplein.

Overblijfformulier
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u per mail een digitaal overblijfformulier waarop u kunt aangeven of uw kind wel of niet overblijft. Op basis van de ingevulde informatie ontvangt u een brief met de hoogte van het verschuldigde overblijfbedrag voor het schooljaar 2016-2017, het te gebruiken rekeningnummer en de betalingstermijnen. Indien u niet over een mailadres beschikt, ontvangt u een papieren versie van het overblijfformulier. Dit formulier kunt u in leveren bij de leerkracht of de administratie op de Gaffelstraat. Heeft u geen formulier ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar overblijf@hetvolleleven.nl. U kunt het formulier ook [hier] downloaden.
 
2.    Wat kost het overblijven?
In onderstaand overzicht kunt u zien wat het overblijven kost per kind per jaar. Voor kinderen die later in het schooljaar starten of meer dagen over gaan blijven, worden de kosten naar rato berekend. U kunt de overblijfbijdrage ineens betalen of in twee termijnen. Contante betaling is in principe niet mogelijk. Het verzoek is om de bijdrage pas over te maken, NADAT u een factuur heeft ontvangen met de hoogte van het verschuldigde overblijfbedrag.
 
Kosten groep 1 t/m 6
 
Betaling ineens (gehele schooljaar voor 1 november 2016):

  4 dagen p/week 3 dagen p/week 2 dagen p/week 1 dag p/week
1e kind €  170 €  128 €   85 €   43
2e kind €  145 €  109 €   73 €   36
3e / 4e kind €  120 €    90 €   60 €   30
 
Betaling in 2 termijnen (1e termijn voor 1 november 2016, 2e termijn voor 1 maart 2017): 
 
  4 dagen p/week 3 dagen p/week 2 dagen p/week 1 dag p/week
1e kind €   85 €   64 €   43 €   21
2e kind €   73 €   55 €   37 €   18
3e / 4e kind €   60 €   45 €   30 €   15
  
Korting
Indien uw kind(eren) in groep 1 t/m 6 zit(ten) en u assisteert bij het overblijven, ontvangt u per kind (bij 4 dagen overblijven per week) een korting van € 45,00 (op jaarbasis) op de overblijfbijdrage. Blijft uw kind minder dan 4 dagen over, dan wordt de korting naar rato berekend.
 
Meer informatie over het overblijven van groepen 1 t/m 6 vindt u onder punt 3.
 
Kosten groep 7 en 8
 
Betaling ineens (gehele schooljaar voor 1 november 2016): 
 
  4 dagen p/week 3 dagen p/week 2 dagen p/week 1 dag p/week
1e kind €  125 €  94 €  63 €   31
2e kind €  100 €  75 €  50 €   25
3e / 4e kind €   75 €  56 €  38 €   19
 
Betaling in 2 termijnen (1e termijn voor 1 november 2016, 2e termijn voor 1 maart 2017):
 
  4 dagen p/week 3 dagen p/week 2 dagen p/week 1 dag p/week
1e kind €  63 €  47 €  32 €   16
2e kind €  50 €  38 €  25 €   13
3e / 4e kind €  38 €  28 €  19 €   10
  
Incidenteel overblijven
Mocht uw kind incidenteel overblijven (hiermee worden de kinderen bedoeld die normaliter tijdens de middagpauze naar huis gaan), dan kunt u een strippenkaart kopen. De strippenkaarten zijn verkrijgbaar bij de overblijfcoördinator en de administratie.
 
De strippenkaart is geldig voor het schooljaar 2016-2017. Niet gebruikte strippen worden niet vergoed.
Strippenkaart voor 5x overblijven:      €   7,50
Strippenkaart voor 10x overblijven:    € 15,00
 
Wordt incidenteel overblijven structureel? Geef deze wijziging dan door aan de overblijfcoördinator via een mail aan: overblijf@hetvolleleven.nl.
 
3.     Groepen 1 t/m 6
Voor de groepen 1 t/m 6 zet een team van vaste overblijfouders onder aansturing van 2 overblijfcoördinatoren zich in om het overblijven voor uw kind zo prettig mogelijk te laten verlopen. De school blijft echter eindverantwoordelijk voor de overblijf en alle regels en richtlijnen zijn dan ook in goed overleg met de schooldirectie opgesteld.
 
Assisteren bij het overblijven
Van alle ouders/verzorgers van de groepen 1 t/m 6, die gebruik maken van de overblijfregeling, wordt verwacht dat zij een aantal keer per jaar de vaste overblijfouders assisteren bij het overblijven. Als u heeft aangegeven dat u wilt assisteren bij het overblijven, wordt u een aantal keer per jaar (per kind) ingedeeld als hulp overblijfouder en assisteert u de vaste overblijfouders tijdens de overblijf. Bovendien ontvangt u per kind (bij 4 dagen overblijven per week) een korting (op jaarbasis) op de overblijfbijdrage. Blijft uw kind minder dan 4 dagen over, dan wordt de korting naar rato berekend.
 
Overblijfrooster
Iedere 5 à 6 weken wordt er een nieuw overblijfrooster gemaakt. Indien u bent ingeroosterd, ontvangt u het overblijfrooster via de mail. Heeft u geen e-mail, dan ontvangt u het geprinte rooster via de leerkracht. Als extra service ontvangt u twee werkdagen voordat u aan de beurt bent een e-mail of briefje van ons om u hieraan te herinneren.
Geef op het overblijfformulier aan op welke dagen uw kind overblijft en op welke dagen u kunt assisteren. Dan kan daar rekening mee worden gehouden bij het inroosteren.
 
Verhinderd of vergeten?
Kunt u onverhoopt niet op de ingeroosterde dag? Probeer dan eerst met een andere ouder van dag te wisselen of schakel een familielid of vriend(in) in! Lukken beide opties niet? Dan kunt u een reserve overblijfouder inschakelen (zie overblijfrooster). Houd er wel rekening mee dat het inzetten van een reserve overblijfouder u geld kost. U betaalt dan € 8,00. Als u zonder berichtgeving niet verschijnt, kost het u € 30,00. U ontvangt in beide gevallen een brief.
 
Wijzigingen
Heeft u wijzigingen in de loop van dit schooljaar die van invloed zijn op het overblijven? Denk hierbij aan o.a. uw beschikbare dagen om te assisteren als hulp overblijfouder of blijft uw kind meer of minder dagen over? Geef het dan z.s.m. door via: overblijfouders@gmail.com of via een briefje aan de leerkracht.
 
Vaste of reserve overblijfouder worden?
Heeft u interesse om vaste of reserve overblijfouder te worden? Het is een leuke manier om de kinderen in de klas van uw kind (maar ook uit de andere klassen) te leren kennen en er staat een leuke financiële vergoeding tegenover. Neem voor meer informatie contact op de overblijfcoördinator.
 
4.     Contactgegevens
 
Groepen 1 en 2 
Overblijfcoördinator:
Michael Spuij (vader van Jade (gr. 5a) en Merlijn (gr. 3a) Spuij)
 
tel: 06-10433582 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur)
e-mail: overblijfouders@gmail.com

Groepen 3 t/m 6 
Overblijfcoördinator:
Jana Bluhm-de Zwart (moeder van Tim (gr. 6b) en Lisa (gr. 4b) de Zwart)
 
tel: 06-43009863 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur)
e-mail: overblijfouders@gmail.com
 
Groepen 7 en 8 en vragen over betalingen
Saskia Broersma (administratie) – tel: 070 – 355 84 54
e-mail: overblijf@hetvolleleven.nl
Dependance
2e Messstraat 31 | 2586 XA Den Haag | T.070 - 358 77 18
powered by BasisOnline | Onze school maakt deel uit van