Rijslag 21
2587 BB Den Haag
070-3558454
Uw kind aanmelden?
 
Aanmelden
Met ingang van 1 oktober 2018 is de aanmeldprocedure voor de Haagse basisscholen gewijzigd.
U kunt uw kind, indien geboren na 1 oktober 2015, pas aanmelden als hij/zij op 1 oktober 2018 drie jaar of ouder is. Ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt, ontvangt u van de gemeente Den Haag het aanmeldformulier basisschool waarmee u uw kind kunt aanmelden op de basisschool van uw keuze.  

Meer informatie over de aanmelding op een Haagse basisschool vindt u op scholenwijzer.denhaag.nl. U kunt ook hier een informatiekaart over de aanmeldprocedure van de gemeente downloaden.
Voor eventuele vragen over deze nieuwe aanmeldprocedure kunt u mailen naar vragen-onderwijs@denhaag.nl.

Registratie belangstellende ouder(s)
Ouders kunnen hun kind wettelijk pas vanaf 3 jaar aanmelden. De kans bestaat dat het kind dan helaas niet op onze school geplaatst kan worden. De school heeft namelijk een leerlingplafond.  Dat wil zeggen dat wij per schooljaar een maximum aantal leerlingen aannemen. Wij vinden het belangrijk dat als ouders een bewuste keus voor onze school maken, hun kind ook kan worden geplaatst. U kunt uw voorkeur voor onze school daarom al aangeven. Dit kunt u doen door onderstaand formulier in te vullen en te retourneren via de post of per e-mail naar info@hetvolleleven.nl.

Formulier Registratie belangstellende ouder(s). Dit formulier alleen gebruiken voor kinderen geboren na 1 oktober 2015.

Rondleiding
Het kiezen van een geschikte basisschool voor uw kind(eren) is niet altijd even eenvoudig. Wij vinden het belangrijk dat ouders een goed beeld van onze school krijgen voordat ze overgaan tot aanmelding van hun kind(eren). Daarom organiseren wij twee keer per maand een rondleiding voor ouders, waarvan het kind nog geen vier jaar is. De rondleidingen starten om 9:00 uur en duren tot ongeveer 10:00 uur. De (adjunct)directeur ontvangt de ouders en geeft informatie over de school. Uiteraard is er ruimte voor het stellen van vragen. Daarna volgt een rondleiding door de school. 

U kunt zich voor een rondleiding opgeven door contact op te nemen met de administratie via telefoonnummer 070 - 355 84 54.

Is uw kind vier jaar of ouder, dan kunt u voor het maken van een afspraak contact opnemen met Marijke Hubers, adjunct-directeur. 
 


 
powered by BasisOnline | Onze school maakt deel uit van