Rijslag 21
2587 BB Den Haag
070-3558454
Buitenschoolse opvang 2Samen

Het Volle Leven werkt samen met de buitenschoolse opvang 2Orka’s van 2Samen (kortweg BSO). 2Orka’s is gehuisvest in het gebouw in de 2e Messstraat en in de Haringstraat.

Aan het einde van de schooldag worden de kinderen van school opgehaald door de pedagogisch medewerkers en samen lopen zij naar de locaties van de BSO. Daar heeft iedere groep een eigen ruimte, een vaste vertrouwde plek.

Er is een afwisselend activiteitenprogramma voor zowel binnen- als buitenactiviteiten. Belangrijk is dat er een goede balans bestaat tussen vrij spel en georganiseerde activiteiten. De kinderen hebben een belangrijke stem in de invulling van het programma tijdens schoolweken en vakantieweken.

Klik op het logo om naar de website van 2Samen te gaan. 
Dependance
2e Messstraat 31 | 2586 XA Den Haag | T.070 - 358 77 18
powered by BasisOnline | Onze school maakt deel uit van