Rijslag 21
2587 BB Den Haag
070-3558454

Mijnschoolinfo

01-01-2017
Klik hier om direct door te gaan naar Mijnschoolinfo.

Handleiding Mijnschoolinfo
Handleiding Afwezigheidsmelding


Het Volle Leven maakt gebruik van Mijnschoolinfo. Met Mijnschoolinfo heeft u altijd digitaal toegang tot alle schoolinformatie die op uw kind betrekking heeft.

Via Mijnschoolinfo:
  • Ontvangt u gerichte informatie van de school (mailings). Zit uw kind bijvoorbeeld in groep 2 of 5, dan ontvangt u alleen die informatie. Schoolbrede informatie ontvangt u uiteraard altijd.
  • Kunt u uw kind op eenvoudige wijze afwezig en aanwezig melden.
  • Kunt u klassenoverzichten bekijken en uitprinten.
  • Bepaalt u zelf welke gegevens van uw kind(eren) en uzelf voor anderen zichtbaar zijn.
  • Kunt u antwoordstrookjes eenvoudig digitaal invullen en versturen.
  • Worden oudergesprekken op eenvoudige wijze digitaal ingepland.
  • Ontvangt u berichten via een in/outbox.
Aanmelden en registreren in Mijnschoolinfo door ouders/verzorgers
Per kind ontvangt u 1 koppelcode. Ouders/verzorgers kunnen zich apart aanmelden. U gebruikt hiervoor dezelfde koppelcode. Wij willen u vriendelijk verzoeken om de koppelcode door te geven aan uw partner of ex-partner.

Privacy en verstrekking van informatie
Mijnschoolinfo gaat zeer vertrouwelijk om met de door de school verstrekte informatie. Mijnschoolinfo is geregistreerd bij het College bescherming persoonsgegevens onder nummer 14.85.150.

Mijnschoolinfo zal nooit aan derden gegevens ter beschikking stellen. Mijnschoolinfo zal ook nooit informatie verstrekken aan ouders/verzorgers. Zelfs als het gegevens betreft van de ouder/verzorger die contact zoekt/heeft met Mijnschoolinfo. Immers Mijnschoolinfo kan niet controleren of de ouder/verzorger zegt wie hij of zij is. Mijnschoolinfo is geen eigenaar van de informatie. Dat is namelijk de school.

Mijnschoolinfo zal altijd de ouder/verzorger verwijzen naar de school als het over inhoudelijke informatie gaat.

Vragen over Mijnschoolinfo
Mocht u vragen of hulp nodig hebben, bijv. bij het aanmelden of gebruik van Mijnschoolinfo, dan kunt u contact opnemen met de administratie via administratie@hetvolleleven.nl of 070-355 84 54. 
powered by BasisOnline | Onze school maakt deel uit van