Rijslag 21
2587 BB Den Haag
070-3558454

Peuterspeelzaal

12-01-2015
Peuterspeelzaal Uitvindertjes

In het Kindcentrum 'De Beleving' is de peuteropvang Uitvindertjes van 2Samen gehuisvest. Dit is een onderdeel van het kindcentrum 2Ontdekkers dat ook kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang aanbiedt. De peuteropvang is tijdens schoolweken op maandag t/m vrijdag van 08.30u tot 11.30u geopend. Kinderen vanaf 2,5 jaar tot 4 jaar zijn welkom.

De peuteropvang werkt intensief samen met de eerste groepen van school. Zo kunnen de peuters geleidelijk aan wennen aan onze school en dit zal de overstap vergemakkelijken. Bij de peuteropvang krijgt uw kind de kans zijn of haar wereld te verruimen en nieuwe ervaringen op te doen. De 'thuiswereld' wordt aanzienlijk uitgebreid.

Het is een goede voorbereiding op de basisschool. Uw kind leert spelenderwijs hoe het is in een groep te functioneren en samen te spelen en te delen. De peuteropvang biedt kinderen een veilige en uitdagende plek waar ze samen met leeftijdsgenootjes hun wereld kunnen verruimen en nieuwe ervaringen kunnen opdoen.

De pedagogisch medewerkers van 2Samen werken met thema's waaraan verschillende ontwikkelingsgerichte activiteiten worden gekoppeld zoals knutselen, voorlezen, sport, spel en zingen. Vraagt het thema om er samen op uit te gaan dan gebeurt dat ook, bijvoorbeeld samen boodschappen doen of naar de bibliotheek.

Bij de peuteropvang speelt natuurbeleving ook een belangrijke rol. De kinderen spelen dagelijks buiten, maar gaan ook naar het park, de kinderboerderij, het strand. Ook helpen zij mee bij de verzorging van de dieren in de dierenweide van Het Volle Leven.

Klik op het logo om naar de website van 2Samen te gaan.


 
powered by BasisOnline | Onze school maakt deel uit van