Rijslag 21
2587 BB Den Haag
070-3558454


Geef ons feedback!

Wij zijn benieuwd naar uw ideeën, meningen en ervaringen. 

Wat vindt u van de afgelopen periode?

Graag willen we weten hoe u de afgelopen periode heeft ervaren en vragen we u op verschillende gebieden feedback te geven.


 💡→  Naar de enquête 
 

Heeft u een vraag, suggestie of feedback voor de medezeggenschapsraad?

De MR heeft een belangrijke invloed op beslissingen die een school maakt. De MR heeft in bepaalde zaken instemmingsrecht, in andere zaken bestaat adviesrecht. De MR ontvangt graag uw feedback.


 💡→  Contactgegevens van de MR 
 

 
powered by BasisOnline | Onze school maakt deel uit van